„Ak musel povedať niečo dôverné, napísal to v šifre tak, že zmenil poradie písmen v abecede, a tak sa žiadnemu slovu nedalo rozumieť. Ak ich niekto chcel rozšifrovať a zistiť ich význam, musel vymeniť štvrté písmeno abecedy, menovite D za A a spraviť to tak aj s ostatnými. Život Julia Caesara“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie

Podobné citáty

Gaius Julius Caesar fotka
Gabriel Laub fotka

„Život je aj v abecede na konci.“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

Cassandra Clare fotka
Robert Kiyosaki fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Lacey Sturm fotka
Josef Čapek fotka
Karel Čapek fotka
Claude Houghton fotka
Richard Carlson fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Josef Čapek fotka

„Mládež chce poznávať život (a rozumieť mu) s dátumom dneška.“

—  Josef Čapek český maliar a spisovateľ 1887 - 1945

Prisudzované výroky

Michel Quoist fotka
Marie Curie-Skłodowská fotka

„Život pre nikoho z nás nie je ľahký. Ale čo z toho? Musíme byť vytrvalí a nadovšetko si veriť. Musíme veriť, že sme na niečo nadaní, a že svoje dosiahneme, nech to stojí čokoľvek.“

—  Marie Curie-Skłodowská francúzsko-poľská fyzička a chemička 1867 - 1934

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Chalíl Džibrán fotka
Zdeňka Ortová fotka
František Rojček fotka

Súvisiace témy