„Usiluj sa byť veselý, smiech je koreňom života.“

—  Sofoklés

 Sofoklés foto
Sofoklés31
staroveký grécky tragéd

Podobné citáty