Usiluj sa byť veselý, smiech je koreňom života.

—  Sofoklés
Podobné citáty