Usiluj sa byť veselý, smiech je koreňom života.

—  Sofokléskoreň smiech život jedlo

Podobné citáty