„Žena je koreňom, muž je stromom. Strom vyrastie vysoko len vtedy, ak má silné korene.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Pearl S.  Buck fotka
Pearl S. Buck23
americká spisovateľka 1892 - 1973

Podobné citáty

Dolly Partonová fotka
Citát „Láska je taká ako strom: vyrastie sama od seba, zapustí hlboké korene do celej duše a často sa ďalej zelená na rozvalinách nášho srdca.“
Victor Hugo fotka
Romano Guardini fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Boris Leonidovič Pasternak fotka
Friedrich Nietzsche fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Koreňom všetkého dobra je láska.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Karl Marx fotka

„Byť radikálny znamená uchopiť vec u koreňa. Koreňom človeka je však sám človek.“

—  Karl Marx nemecký filozof, ekonóm 1818 - 1883

Prisudzované výroky
Varianta: Byť radikálnym znamená ísť veci až na koreň. Koreňom človeka je však človek sám.

Robert Kiyosaki fotka
George Herbert fotka

„Od búrok majú duby hlbšie korene.“

—  George Herbert vo Walese narodený anglický básnik, rečník a anglikánsky kňaz 1593 - 1633

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Marcus Porcius Cato censorius fotka
Isokratés fotka

„Vzdelanie je sladký plod horkého koreňa.“

—  Isokratés staroveký grécky rečník -436 - -338 pred n. l.

Súvisiace témy