„Rozumný človek sa prispôsobí svetu, nerozumný sa vytrvalo snaží prispôsobiť svet sebe. Preto celý pokrok závisí od nerozumných.“

Originál

The reasonable man adapts himself to the world: the unreasonable one persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man.

#124
1900s, Maxims for Revolutionists (1903)
Zdroj: Man and Superman

Posledná aktualizácia 18. október 2019. Histórie
George Bernard Shaw fotka
George Bernard Shaw259
írsky dramatik 1856 - 1950

Podobné citáty

Samuel Butler fotka
Stendhal fotka
Alain fotka
Konfucius fotka

„Mudrc hľadá všetko v sebe, nerozumný človek všetko v druhom.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Múdry človek hľadá všetko v sebe, pochabý človek v iných.

Paul-louis Courier fotka
Anicius Manlius Boëthius fotka

„Človek je dvojnohý rozumný tvor.“
HOMO EST ANIMAL BIPES RATIONALE

—  Anicius Manlius Boëthius filozof z počiatku 6. storočia 480

Thomas Mann fotka

„Každý rozumný človek by mal byť umierneným socialistom.“

—  Thomas Mann nemecký spisovateľ a laureát Nobelovej ceny 1875 - 1955

Seneca fotka

„Aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma. Tak je nerozumný i ten, kto posudzuje človeka podľa šiat a postavenia.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky

Epikúros ze Samu fotka

„Je nerozumné prosiť bohov o to, čo si človek môže zaobstarať sám.“

—  Epikúros ze Samu staroveký grécky filozof -341 - -269 pred n. l.

Varianta: Naivné je prosiť boha o to, čo si človek môže zaobstarať sám.

Hérakleitos fotka
Blaise Pascal fotka

„Rozumný človek vie, že utrpenie mu nie je vrodené.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Prisudzované výroky

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Gabriel Laub fotka

„Rozumný človek nemôže predsa veriť rozumu!“

—  Gabriel Laub český esejista a publicista 1928 - 1998

Epiktétos fotka
Hermann Hesse fotka
Baltasar Gracián fotka

„Rozumný človek urobí raz to, čo hlupák urobí aj stokrát.“

—  Baltasar Gracián španielsky jezuita a barokový prozaik a filozof 1601 - 1658

Aristoteles fotka

„Rozumný človek sa usiluje o život bez bolesti, nie o život príjemný.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Marcus Tullius Cicero fotka

Súvisiace témy