„Nepremeškajme terajšiu príležitosť vykonať dobro. Občas zanechávame jedno dobro a vydávame sa za iným. To prvé opustíme a druhé nenájdeme.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
František Saleský fotka
František Saleský118
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Podobné citáty

František Saleský fotka
Jean Antoine De Baif fotka
Sofoklés fotka

„Hovoriť veľa je jedná vec a hovoriť dobre je vec druhá.“

—  Sofoklés staroveký grécky tragéd -496 - -406 pred n. l.

Prisudzované výroky

Philip Stanhope Chesterfield fotka
Richard Bandler fotka
Ernest Hemingway fotka
Fulton J. Sheen fotka
Mohamed fotka

„Skutočným bohatstvom človeka je dobro, ktoré vykonal na tomto svete.“

—  Mohamed islamský proro 570 - 632

Prisudzované výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Ralph Waldo Emerson fotka
Samuel Smiles fotka
Tento preklad čaká na revíziu. Je preklad správne?
Alexander Pope fotka
Sókratés fotka
Allan Kardec fotka
Anton Srholec fotka

„Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.“

—  Anton Srholec slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [14]

Sigmund Freud fotka

„Keď sa niekto považuje za skeptika, urobí dobre, ak občas zapochybuje aj o svojej skepse.“

—  Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Immanuel Kant fotka

Súvisiace témy