„Hovoriť veľa je jedná vec a hovoriť dobre je vec druhá.“

—  Sofoklés

Témy
dobro, jedno, vec
 Sofoklés foto
Sofoklés31
staroveký grécky tragéd -497 - -406 pr. n. l.

Podobné citáty