„Nedôvera v život ma vždy odpudzovala svojou nenoblesou, svojím chladom, hrubosťou, chytráctvom: byť podvedeným zdalo sa mi podstatou tragickej krásy.“

—  Šalamoun

 Šalamoun foto
Šalamoun26
izraelský kráľ a syn Dávidov -1011 - -931 pr. n. l.

Podobné citáty

Ďalší