„Každé ráno uchop svoj deň! Človek dnes nemôže žiť bez vedomia, že kráča k nejakému cieľu. Keby myslel na to, čo mu azda prinesie zajtrajšok, uchvátil by ho taký veľký nepokoj, že by mu to zabránilo prežiť v pokoji dnešok.“

Reklama

Podobné citáty

Seneca fotka

„Chytaj sa každej hodiny! Dosiahneš to, že budeš menej závislý od zajtrajška ak uchopíš za ruku dnešok.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.
Prisudzované výroky

Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Reklama
Tomáš Kempenský fotka

„Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným - pokojný muž urobí viac dobrého ako učený.“

—  Tomáš Kempenský nemecký kňaz, augustinián a mystik 1380 - 1471
Prisudzované výroky, Source: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Ralph Waldo Emerson fotka

„Nič ti nemôže priniesť pokoj, len ty sám.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882
Prisudzované výroky

Heinrich Müller fotka
Albert Einstein fotka
Elizabeth Barrettová-Browningová fotka
Hermann Hesse fotka
Ján Pavol II. fotka
Jan Sobotka fotka
Charles Spurgeon fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“