„Neurotik si berie príliš veľa zodpovednosti; človek s poruchou osobnosti príliš málo. Keď sa do konfliktu s okolím dostane neurotik, automaticky predpokladá, že je to jeho vina. Človek s poruchou osobnosti naopak automaticky predpokladá, že všetkým je vinné okolie.“

Morgan Scott Peck fotka
Morgan Scott Peck82
americký psychiater 1936 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Josef Čapek fotka
Jean de La Bruyere fotka
Reklama
Christian Friedrich Hebbel fotka
Friedrich Engels fotka
Franz Grillparzer fotka
Edith Stein fotka
Morgan Scott Peck fotka
Reklama
Frank Thiess fotka
Fred Allen fotka
Valeriu Butulescu fotka
Erich Fromm fotka
Reklama
Albert Einstein fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Martin Luther King fotka

„Každý môže byť veľkou osobnosťou, lebo každý môže slúžiť.“

— Martin Luther King americký duchovný, aktivista a vodca v americkom hnutií občianskych práv 1929 - 1968

Ľudovít Majer fotka
Ďalšie