„Láska zmenšuje jemnosť ženy a zväčšuje jemnosť muža.“

—  Jean Paul

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Jean Paul fotka
Jean Paul139
nemecký spisovateľ 1763 - 1825

Podobné citáty

Alexandre Dumas starší fotka

„Láska zmenšuje nežnosť ženy. Mužovi zväčšuje.“

—  Alexandre Dumas starší francúzsky spisovateľ a dramatik, otec rovnomenného spisovateľa a dramatika 1802 - 1870

Prisudzované výroky

„Jemnosť je božská vlastnosť: nič nie je silnejšie než jemnosť a nič nie je jemnejšie než skutočná sila.“

—  Ralph Washington Sockman americká rozhlasová osobnosť 1889 - 1970

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Platón fotka

„Milujúci stráca jemnosť pohľadu na predmet svojej lásky.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

André Maurois fotka
Victor Hugo fotka

„Slovo má jemnosť vánku a silu blesku.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky

František Saleský fotka
John Ruskin fotka

„Bezmedzná jemnosť je najväčší dar a majetok všetkých skutočne veľkých ľudí.“

—  John Ruskin anglický spisovateľ a umelecký kritik 1819 - 1900

Prisudzované výroky

Miguel ángel Asturias fotka

„Niet nič horšieho ako jazyk; jazyk starých ľudí je jemnosť alebo jed.“

—  Miguel ángel Asturias guatemalský básnik, prozaik, dramatik, novinár a diplomat 1899 - 1974

Samuel Johnson fotka
Terezie z Lisieux fotka
Paul Valéry fotka

„Láska je ako mesiac: keď nerastie, zmenšuje sa.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Citát „Muži túžia byť prvou láskou ženy a ženy poslednou láskou muža.“
Oscar Wilde fotka
Mladší Plinius fotka
Audrey Hepburn fotka
Anthony Burgess fotka
Julian Tuwim fotka

„Píšuca žena dopúšťa sa dvoch zločinov: rozmnožuje množstvá knižiek a zmenšuje počet žien.“

—  Julian Tuwim poľský básnik 1894 - 1953

Varianta: Žena, ktorá píše, pácha dva zločiny: zväčšuje počet knižiek a zmenšuje počet žien.

Erich Maria Remarque fotka
Jean Paul fotka
Elazar Benyoëtz fotka

Súvisiace témy