„Najväčším úspechom súčasnej civilizácie je, že vytvorila bytosti, ktoré ju dokážu vydržať.“

Posledná aktualizácia 25. august 2017. Histórie
Marcel Pagnol fotka
Marcel Pagnol10
románopisec, dramatik a filmár z Francúzska 1895 - 1974

Podobné citáty

Anatole France fotka
Citát „Vždy som bol hladný, nikdy som sa neuspokojil so súčasnými úspechmi.“
Arnold Schwarzenegger fotka
Agatha Christie fotka
Gene Roddenberry fotka

„Sme schopní veľkých vecí. A nepochybujem, že bytosti, čo prídu po nás budú schopné ešte väčších. Evolúcia sa s nami nezastaví: "Oh aké úžasné ľudstvo! Dokázali sme to!"“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

Nedokázali. Evolúcia môže pokračovať do nekonečna.
We're capable of great things. And I've no doubt that the creature that follows us will be capable of even more. Evolution didn't stop with us: "Oh great and beautiful mankind! We've made it!" We haven't. Evolution can go on forever.
La Costa, 1990
Potvrdené výroky

Gene Roddenberry fotka
Henry Ford fotka
Citát „Mačky sú tajomné bytosti - v ich mysliach je vždy viac, ako si dokážeme predstaviť.“
Walter Scott fotka
Gabriel Laub fotka
Alfred De Musset fotka
Citát „Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“
Charles Baudelaire fotka

„Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov.“

—  Charles Baudelaire francúzsky básnik 1821 - 1867

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

François de La  Rochefoucauld fotka
Michel De Montaigne fotka
Josef Fousek fotka
George Bernard Shaw fotka
Jiří Žáček fotka
George Bernanos fotka
Ambrose Bierce fotka

„Úspech u žien má ten, kto sa dokáže bez nich zaobísť.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Erasmus Rotterdamský fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“