„Nectiť si starobu znamená ráno demolovať dom, kde máme v noci spať.“

— Alphonse Karr

Alphonse Karr foto
Alphonse Karr14
francúzsky kritik, novinár a románopisec

Podobné citáty