Nectiť si starobu znamená ráno demolovať dom, kde máme v noci spať.

—  Alphonse Karr
ráno domov dom staroba noc

Podobné citáty