„Viete, čo je to úprimnosť? Vlastnosť dvoch ľudí, čo sa už nemienia priateliť.“

Posledná aktualizácia 22. jún 2019. Histórie

Podobné citáty

Citát „Keď nás priatelia opustia, nájdeme na nich samé zlé vlastnosti.“
François de La  Rochefoucauld fotka

„Keď nás priatelia opustia, nájdeme na nich samé zlé vlastnosti.“

—  François de La Rochefoucauld francúzsky autor memoárov 1613 - 1680

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Louis Pasteur fotka
Tristan Bernard fotka
Warren Buffet fotka
Martin Buber fotka
Ľubomír Vážny fotka

„Človek mieni, premiér mení.“

—  Ľubomír Vážny slovenský minister doprav 1957

Potvrdené výroky

Milan Růžička fotka

„Ako dlho ešte mienia múdrejší ustupovať?“

—  Milan Růžička český dokumentátor a režisér 1937 - 2011

Jan Amos Komenský fotka

„Človek mieni, Pán Boh mení.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Karl Ludwig Borne fotka
Immanuel Kant fotka
Blaise Pascal fotka

„Keby všetci ľudia vedeli, čo jedni o druhých hovoria, neexistovali by na svete ani štyria priatelia.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Jaroslav Maxmilián Kašparů fotka

„Jedinou liečebňou, ktorá vie vyliečiť všetky charakterové vlastnosti je krematórium.“

—  Jaroslav Maxmilián Kašparů český esperantista, spisovateľ duchovnej literatúry, psychiater a rímskokatolícky kňaz 1950

Prisudzované výroky

Jan Amos Komenský fotka
Ernst Bloch fotka
Albert Veľký fotka

Súvisiace témy