„Utrpenie je Božím darom. Je to tajomstvo, ktoré sa týka iba Ježiša a teba.“

Posledná aktualizácia 21. december 2021. Histórie
Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty

Romano Guardini fotka

„Dar nad všetky dary je poznanie Ježiša Krista a láska k nemu.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Prisudzované výroky

Leo Buscaglia fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Ambrose Bierce fotka

„Víno, pani, je druhý najlepší Boží dar človeku.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Ján z Kríža fotka
Graham Greene fotka
Gertrud von Le Fort fotka

„Každé utrpenie na zemi je posvätené Božou láskou.“

—  Gertrud von Le Fort nemecká spisovateľka 1876 - 1971

Potvrdené výroky
Zdroj: [139]

Desmond Tutu fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh v svojej osobe.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Reč 156, 5
Prisudzované výroky
Varianta: Láska je Boží dar až do takého extrému, že láska sama je Boh vo svojej osobe.

Richard Bach fotka
Božena Němcová fotka
Matka Tereza fotka
Benjamin Franklin fotka

„Sloboda nie je dar, ktorý nám dávajú iní ľudia, ale právo, ktoré nám patrí podľa Božích zákonov a prírody.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Tomáš Halík fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Matka Tereza fotka
Søren Kierkegaard fotka

„Znášať utrpenie znamená mať s Bohom spoločné tajomstvo.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Súvisiace témy