„Verí nie kto chce, ale ten, kto môže, pretože viera je dar života, milosť božia.“

Posledná aktualizácia 9. január 2017. Histórie
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo16
španielsky spisovateľ a filozof 1864 - 1936

Podobné citáty

Terezie z Lisieux fotka
Anatole France fotka
Charles Bukowski fotka
Georg Christoph Lichtenberg fotka
Matka Tereza fotka
Aurelius Augustinus fotka
George Bernard Shaw fotka
Romano Guardini fotka

„Viera nie je iba záležitosťou milosti, ale aj rytierstvom srdca.“

—  Romano Guardini nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968

Potvrdené výroky
Varianta: Viera nie je iba záležitosťou milosti, ale aj rytierstvom srdca.
Zdroj: Porovnaj: HRBATA, J.: Perly a chléb. COR JESU, Č. Tešín 1991, s. 404, ISBN 80-900746-1-8

T.B. Joshua fotka

„Zo všetkých milostí si Krista ctí najviac viera a zo všetkých milostí si Kristus ctí najviac vieru.“

—  T.B. Joshua prorok 1963

O viere - "Reflections On Prophet TB Joshua At 46" http://www.americanchronicle.com/articles/view/113095 "American Chronicle" (5. august 2009)
Potvrdené výroky

Gregor Veľký fotka
Štefan Sečka fotka
Philippe Madre fotka
Wolfgang Eschker fotka
Pavel Kosorin fotka
Ambrose Bierce fotka

„Víno, pani, je druhý najlepší Boží dar človeku.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Valeriu Butulescu fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka
Ján Pavol II. fotka

Súvisiace témy