„Bázeň si nezamieňajme so strachom, skôr je jeho protikladom. Darom bázne nás Duch Svätý priťahuje k Bohu, keď nás vzbudzuje lásku a úctu, ktorú každá duša prežíva svojským spôsobom. Bázeň sa nikdy nepodobá obave z trestajúceho Boha, ktorá nás zväzuje a uzatvára do seba.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Philippe Madre fotka
Philippe Madre13
francúzsky duchovný 1950

Podobné citáty

Hans Urs Von Balthasar fotka

„To najvyššie, čo si ľudia vedia navzájom darovať, je podnet pre lásku a bázeň.“

—  Hans Urs Von Balthasar švédsky katolícky teológ 1905 - 1988

Prisudzované výroky

Ján z Kríža fotka
Diofanés fotka

„S láskou je to tak - čo nás kedysi priťahovalo, nás neskôr odpudzuje.“

—  Diofanés alexandrijský grécky matematik

Prisudzované výroky

Jan Sobotka fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Otakar Březina fotka

„Bázeň zo smrti je vždy svedectvom, že sme nevedeli poznať krásu života.“

—  Otakar Březina 1865 - 1942

Varianta: Strach zo smrti je vždy svedectvom, že sme nevedeli spoznať krásu života.

Chiara Lubich fotka
George Bernanos fotka

„Nech nás Boh chráni pred svätými!“

—  George Bernanos francúzsky spisovateľ 1888 - 1948

Matka Tereza fotka
Søren Kierkegaard fotka
Matka Tereza fotka
Leo Buscaglia fotka
Louis Pasteur fotka
Terezie z Lisieux fotka

„Boh nás volá, aby sme sa k nemu pozdvihli výťahom lásky, a nie vystupovali po namáhavých schodoch strachu.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Varianta: Boh vás volá , aby ste sa k nemu pozdvihli výťahom lásky a nie vystupovali po namáhavých schodoch strachu.

Súvisiace témy