„Deti sú najľúbeznejšou zárukou manželstva - zväzujú a udržiavajú puto lásky.“

— Martin Luther

Martin Luther foto
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 - 1546

Podobné citáty