„Pravdu nič neodolá, pravda je jediná večná víťazka.“

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Gotthold Ephraim Lessing43
spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Podobné citáty

Emile Zola fotka
Pavel Kosorin fotka

„Večné pravdy majú krátky život.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Pravda

Ján Hus fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Antonio Gala Velasco fotka
Jack Kerouac fotka

„Jediná pravda je hudba.“

—  Jack Kerouac americký spisovateľ 1922 - 1969

Edith Stein fotka
Oscar Wilde fotka
Roger-comte De Bussy-Rabutin fotka
Gabriel Laub fotka
Konfucius fotka

„Ľudia majú uskutočňovať len jednu jedinú prirodzenú pravdu.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Edith Stein fotka

„Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942

Prisudzované výroky

Elizabeth Cady Stanton fotka

„Pravda je jediná bezpečná pôda, na ktorej možno stavať.“

—  Elizabeth Cady Stanton sufražetka a aktivistka za práva žien 1815 - 1902

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

George Bernard Shaw fotka
Jean Jacques Rousseau fotka

„K zlu vedie tisíc ciest, k pravde len jediná.“

—  Jean Jacques Rousseau ženevský filozof 1712 - 1778

Prisudzované výroky

Irving Stone fotka
Anatole France fotka
Elbert Hubbard fotka
Heinrich Heine fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x