„Je to pomerne častý jav, že muž a žena majú k svojmu pomeru úplne odlišný pomer.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Gabriel Laub fotka
Gabriel Laub427
český esejista a publicista 1928 - 1998
Editovať

Podobné citáty

François de La  Rochefoucauld fotka
Milan Lechan fotka

„Keďže nemal iný pracovný pomer, udržiaval aspoň pomer so susedkou.“

—  Milan Lechan slovenský básnik, humorista, spisovateľ a autor kníh pre deti 1943

Friedrich Nietzsche fotka

„Rovnaké afekty sú u mužov a žien predsa len odlišné tempom. Preto si muž a žena neustále nerozumejú.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Prisudzované výroky

Jozef Bily fotka
George Bernard Shaw fotka
Napoleon Bonaparte fotka
Gabriel Laub fotka
Pierre-jean De Béranger fotka
Titus Livius fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Jerome Klapka Jerome fotka
Karl Kraus fotka
Konfucius fotka
Stanisław Jerzy Lec fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka

„Neklesaj na duchu, ani v zlých pomeroch: maj nádej - len tá nás neopustí ani v smrti.“

—  Marcus Porcius Cato censorius politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

André Maurois fotka

„Život je krátky, pravdaže, ale v pomere k čomu?“

—  André Maurois francúzsky spisovateľ 1885 - 1967

Prisudzované výroky

Sacha Guitry fotka

Súvisiace témy