„Keďže nemal iný pracovný pomer, udržiaval aspoň pomer so susedkou.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
Milan Lechan fotka
Milan Lechan32
slovenský básnik, humorista, spisovateľ a autor kníh pre de… 1943

Podobné citáty

Ivan Vyskočil fotka
George Bernard Shaw fotka
Gabriel Laub fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka

„Neklesaj na duchu, ani v zlých pomeroch: maj nádej - len tá nás neopustí ani v smrti.“

—  Marcus Porcius Cato censorius politik, spisovateľ a ekonóm -234 - -149 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

André Maurois fotka

„Život je krátky, pravdaže, ale v pomere k čomu?“

—  André Maurois francúzsky spisovateľ 1885 - 1967

Prisudzované výroky

Gabriel Laub fotka
Decimus Iunius Iuvenalis fotka

„Málokto má ohľad na svojich blížnych, keď sám žije v skvelých pomeroch.“

—  Decimus Iunius Iuvenalis staroveký rímsky básnik 50

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Karel Čapek fotka
Friedrich Engels fotka

„Ľudia sú určovaní pomermi - ale poriadne im to odplácajú.“

—  Friedrich Engels nemecký sociológ, autor, politický teoretik a filozof 1820 - 1895

Walter Benjamin fotka

„Sex je vládca, pri ktorom je láska v služobnom pomere.“

—  Walter Benjamin nemecký literárny kritik, filozof a sociálny kritik 1892 - 1940

George Bernard Shaw fotka
Karl Ludwig Borne fotka

„Múdrosť voči rozumu je v takom pomere, ako kuchárska kniha k hotovému jedlu.“

—  Karl Ludwig Borne nemecký spisovateľ 1786 - 1837

Varianta: Rozum je v takom pomere k chápaniu ako kuchárska kniha k paštéte.

Friedrich Schlegel fotka
Tomáš Baťa fotka

Súvisiace témy