„Ľudia sú múdri nie v pomere k svojej skúsenosti, ale v pomere k svojej spôsobilosti pre skúsenosť.“

— George Bernard Shaw

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw242
írsky dramatik 1856 - 1950

Podobné citáty

Ďalší