„Ľudia sú múdri nie v pomere k svojej skúsenosti, ale v pomere k svojej spôsobilosti pre skúsenosť.“

George Bernard Shaw fotka
George Bernard Shaw234
írsky dramatik 1856 - 1950
Reklama

Podobné citáty

Aldous Huxley fotka
Friedrich Engels fotka

„Ľudia sú určovaní pomermi - ale poriadne im to odplácajú.“

—  Friedrich Engels nemecký sociológ, autor, politický teoretik a filozof 1820 - 1895

Reklama
Karel Čapek fotka
John Churton Collins fotka
 Voltaire fotka

„Je niekto taký múdry, aby sa poučil skúsenosťami druhých?“

—  Voltaire francúzsky spisovateľ, historik a filozof 1694 - 1778

  Konfucius fotka
Walther von der Vogelweide fotka

„Skúsenosti robí ľudí opatrnými.“

—  Walther von der Vogelweide nemecký lyrik zo strednej triedy 1170 - 1230

Reklama
Albert Einstein fotka

„Sotva možno uveriť, ako málo sa ľudia poučia aj z najtvrdších skúseností.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

George Bernard Shaw fotka
George Bernard Shaw fotka
Reklama
Curt Goetz fotka
Ivan Vyskočil fotka
Ladislav Muška fotka
André Maurois fotka
Ďalšie