„Ľudia sú múdri nie v pomere k svojej skúsenosti, ale v pomere k svojej spôsobilosti pre skúsenosť.“

— George Bernard Shaw

George Bernard Shaw foto
George Bernard Shaw241
írsky dramatik 1856 - 1950
Reklama

Podobné citáty

John Churton Collins foto
  Konfucius foto
Reklama
Albert Einstein foto
André Maurois foto
Dwight D. Eisenhower foto
Abraham Lincoln foto
Marcus Porcius Cato censorius foto
Mahátma Gándhí foto
Reklama
Anatole France foto

„Skúsenosť je neprenosná.“

— Anatole France portrét od Théophila Steinlena 1844 - 1924

Hermann Hesse foto
Leonardo Da Vinci foto
Karl Marx foto
Reklama
David Hume foto
Winston Churchill foto
Sigmund Freud foto

„Rozum a skúsenosť nemôžu byť v opozícii natrvalo.“

— Sigmund Freud rakúsky neurológ známy ako zakladateľa psychoanalýzy 1856 - 1939

Oscar Wilde foto
Ďalší