„Vedieť a poznať, to by chcelo veľa ľudí, ale učiť sa nechce nikto.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Témy
ľudia
Decimus Iunius Iuvenalis fotka
Decimus Iunius Iuvenalis50
staroveký rímsky básnik 50

Podobné citáty

Jan Amos Komenský fotka
Chuck Palahniuk fotka
Friedrich Schiller fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Gabriel Laub fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Friedrich Nietzsche fotka

„Na svete existujú dva typy ľudí: tí, ktorí chcú vedieť, a tí, ktorí chcú veriť.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

René Clair fotka
Seneca fotka
Dorothy Parker fotka
Oscar Wilde fotka
Henry Louis Mencken fotka

Súvisiace témy