„Videl mestá, mnohých ľudí a poznal ich mravy.“

—  Homér
 Homér fotka
Homér26
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea
Reklama

Podobné citáty

Charles Caleb Colton fotka
Paul Géraldy fotka
Reklama
 Matka Tereza fotka
 Plútarchos fotka
Heinrich Heine fotka
Curt Goetz fotka
Anatole France fotka
 Xenofón fotka
Friedrich Schiller fotka
 Euripidés fotka
Richard Dawkins fotka

„Myslím si, že mnohí ľudia považujú Boha za potrebného na vysvetlenie existencie sveta, a najmä existencie života. Mýlia sa, ale náš vzdelávací systém je taký, že mnohí ľudia o tom nevedia.“

—  Richard Dawkins anglický etológ, evolučný biológ a autor 1941
Prisudzované výroky, 'en: Most people, I believe, think that you need a God to explain the existence of the world, and especially the existence of life. They are wrong, but our education system is such that many people don't know it.

Blaise Pascal fotka

„Beda ľuďom, ktorí nepoznajú zmysel svojho života a sú presvedčení o tom, že ho nemožno poznať.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Malcolm Stevenson Forbes fotka
Karl Ludwig Borne fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“