„V mladosti a kráse je zriedka múdrosť.“

—  Homér

Homér fotka
Homér26
staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea

Podobné citáty

Anatole France fotka
Gaius Titus Petronius fotka

„Len málokedy sa spája krása s múdrosťou.“

—  Gaius Titus Petronius rímsky dvoran, predpokladaný autor diela Satyrica 27 - 66

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Brigitte Bardot fotka
Marcus Porcius Cato censorius fotka
William Shakespeare fotka
Jan Werich fotka
Albert Einstein fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Henry De Montherlant fotka
František Vymazal fotka
Sextus Propertius fotka
Gabriel Laub fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Je šťastím spoznať v mladosti prednosti staroby, a takým istým šťastím je v starobe udržať si prednosti mladosti.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Varianta: Šťastím je poznať v mladosti prednosti staroby a šťastím je tiež udržať si v starobe prednosti mladosti.

Wilhelm Busch fotka
Jean Hippolyte Giraudoux fotka
Romain Rolland fotka
Nicolas Chamfort fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“