„Keď človek zostarneme, už toho nezostáva toľko, čoho by sa musel báť.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Arthur Hailey fotka
Arthur Hailey11
britský spisovateľ 1920 - 2004

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson fotka

„Vždy robte to, čoho sa najviac bojíte.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Platón fotka

„Odvaha znamená vedieť, čoho sa treba báť a čoho nie.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Angelo d'Arrigo fotka
Gaius Julius Caesar fotka
Titus Livius fotka

„Ľuďom sa zdá ťažšie to, čo znášajú, než to, čoho sa boja.“

—  Titus Livius rímsky historik -59 - 17 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Gene Roddenberry fotka

„Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo zásadných rozdielov mezdi ľuďmi a medzi kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v myšlienkach a správaní sú očarujúce, sú časťou zaujímavej rozmanitosti života, nie niečím, čoho sa treba báť.“

—  Gene Roddenberry americký televízny scenárista a producent 1921 - 1991

If man is to survive, he will have learned to take a delight in the essential differences between men and between cultures. He will learn that differences in ideas and attitudes are a delight, part of life's exciting variety, not something to fear.
Prisudzované výroky

Dan Brown fotka
Johann Peter Eckermann fotka
Dušan Radovič fotka
Sókratés fotka
Karl Barth fotka
Albert Camus fotka
Mircea Eliade fotka

„Prečo musím toľko vytrpieť, kým pochopím jedného–jediného človeka?“

—  Mircea Eliade rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Viktor Frankl fotka
James Russell Lowell fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“