„Únik do minulosti však nie je odpoveďou na problémy budúcnosti.“

— Michail Sergejevič Gorbačov

Michail Sergejevič Gorbačov foto
Michail Sergejevič Gorbačov11
generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu

Podobné citáty