Únik do minulosti však nie je odpoveďou na problémy budúcnosti.

—  Michail Sergejevič Gorbačov

Podobné citáty