„Ach, aký rozdiel to je, či posudzujeme seba alebo druhých.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Johann Wolfgang von Goethe414
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832
Editovať

Podobné citáty

Julien Green fotka
Anselm Osb Grün fotka
William Shakespeare fotka
Paul Géraldy fotka
Stendhal fotka
Tomáš Kempenský fotka
Henry Ford fotka
Irving Stone fotka
Michel Quoist fotka
William Hazlitt fotka

„Človek je jediný živočích, ktorý sa smeje a plače: on jediný bol zasiahnutý rozdielom medzi tým, aké veci sú, a aké by mali byť.“

—  William Hazlitt anglický spisovateľ, sociálny odborník a filozof 1778 - 1830

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

„Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho, akým spôsobom myslí človek.“

—  Gregory Bateson anglický antropológ, sociálny vedec, lingvista, vizuálny antropológ, kybernetik 1904 - 1980

Prisudzované výroky

Vlado Javorský fotka
John Cleese fotka
Gesualdo Bufalino fotka
Abraham Lincoln fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
André Gide fotka
Oscar Wilde fotka
Niccolo Machiavelli fotka

Súvisiace témy