„Kto sadí stromy, miluje nielen seba, ale aj druhých.“

— Thomas Fuller

Témy
strom
Thomas Fuller photo
Thomas Fuller40
anglický kňaz a historik 1608 - 1661
Reklama

Podobné citáty

Reklama
Antoine de Saint-Exupéry photo
Guy De Maupassant photo
Valeriu Butulescu photo
Alfred Tennyson photo
Warren Buffet photo
Reklama
Boris Filan photo
Miroslav Válek photo

„Les má dosť práce s prezliekaním stromov.“

— Miroslav Válek slovenský básnik, publicista a politik 1927 - 1991

Friedrich Nietzsche photo
Antoine de Saint-Exupéry photo
Reklama
Otto František Babler photo

„Slová sú listy na strome života.“

— Otto František Babler český knihovník a prekladateľ 1901 - 1984

Wolfgang Eschker photo
Anton Srholec photo

„Cítim sa lístočkom na jednom strome v lese, ktorý má len sezónnu funkciu.“

— Anton Srholec slovenský politický väzeň, spisovateľ a rímskokatolícky kňaz 1929 - 2016

Ďalšie