„Problém: nemáme zákaz slobody zmýšľania, ale náklady na slobodu zmýšľania narástli.“

—  Max Frisch
Max Frisch fotka
Max Frisch18
švajčiarsky dramatik a románopisec 1911 - 1991
Reklama

Podobné citáty

Thomas Merton fotka
Reklama
Tomáš Kempenský fotka
Vincent de Paul fotka
Charles Maurice de Talleyrand fotka
Sv. Arnold Janssen fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
W.E.B. Du Bois fotka

„Náklady na slobodu sú nižšie ako cena represií.“

—  W.E.B. Du Bois 1868 - 1963

Original: The cost of liberty is less than the price of repression.
Reklama
Romano Guardini fotka
Jozef Mikloško fotka

„Interrupcie sú mnohoparametrický problém, ich zákaz nič nevyrieši, ak sa nezmenia srdcia ľudí.“

—  Jozef Mikloško československý diplomat, podpredseda vlády Československa, člen slovenskej národnej rady, člen československého parla... 1939

František Saleský fotka
Aurelius Augustinus fotka
Reklama
Philippe Madre fotka
Romano Guardini fotka
Rüdiger Altmann fotka
Sextus Propertius fotka

„Láska nepozná hranice; Láska nemá zákazu.“

—  Sextus Propertius latinský elegický básnik -47 - -14 pred n. l.

Ďalšie