„Problém: nemáme zákaz slobody zmýšľania, ale náklady na slobodu zmýšľania narástli.“

—  Max Frisch
Max Frisch fotka
Max Frisch18
švajčiarsky dramatik a románopisec 1911 - 1991
Reklama

Podobné citáty

Charles Maurice de Talleyrand fotka
Reklama
Sv. Arnold Janssen fotka
Thomas Merton fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Reklama
Vincent de Paul fotka
Tomáš Kempenský fotka
Jozef Mikloško fotka

„Interrupcie sú mnohoparametrický problém, ich zákaz nič nevyrieši, ak sa nezmenia srdcia ľudí.“

—  Jozef Mikloško československý diplomat, podpredseda vlády Československa, člen slovenskej národnej rady, člen československého parla... 1939

Reklama
Romano Guardini fotka
Philippe Madre fotka
Romano Guardini fotka
Mark Twain fotka
Reklama
Friedrich August von Hayek fotka
Aurelius Augustinus fotka
Reklama
Karl Kraus fotka
Anton Srholec fotka
Ďalšie