„Hľadať v žene priateľku je omnoho ťažšie, ako nájsť u nej priateľa.“

— Oldřich Fišer

Reklama

Podobné citáty

Publilius Syrus photo
Reklama
Steve Jobs photo
 Matka Tereza photo
 Matka Tereza photo
François de La  Rochefoucauld photo
Maximus Valerius photo
Reklama
 Matka Tereza photo
 Buddha photo

„Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho, okrem seba.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pr. n. l.

Leonardo Da Vinci photo
Reklama
Aurelius Augustinus photo

„Boh nehľadá u teba slová, ale srdce.“

— Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

 Ježíš Kristus photo
Jaroslav Dušek photo
 Erasmus Rotterdamský photo

„Keď hľadáš nových priateľov, nezabúdaj na starých.“

—  Erasmus Rotterdamský holandský renesančný humanista, katolícky kňaz a teológ 1466 - 1536

Ďalšie