Je ľahké nájsť si milenku a udržať si priateľa, ťažšie však je nájsť si priateľa a udržať si milenku.

—  Henryk Sienkiewiczmilenka nepriateľ priateľ jedlo

Podobné citáty