„Je ľahké nájsť si milenku a udržať si priateľa, ťažšie však je nájsť si priateľa a udržať si milenku.“

— Henryk Sienkiewicz

Henryk Sienkiewicz foto
Henryk Sienkiewicz9
poľský novinár, nositeľ Nobelovej ceny za iteratúru a fil...

Podobné citáty