„Nadšenie je jedným z najsilnejších motorov úspechu. Keď niečo robíte, robte to celým srdcom a celou silou. Vtlačte do toho celú svoju osobnosť. Buďte aktívni, húževnatí, nadšení a verní - a svoj cieľ dosiahnete.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História
Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson261
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Podobné citáty

Marcus Fabius Quintilianus fotka

„Ľudí robí výrečnými nadšenie a sila ducha.“

—  Marcus Fabius Quintilianus staroveký rímsky rétor 35 - 96

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Elbert Hubbard fotka

„Robte svoju prácu celým srdcom a budete úspešní - je tu malá konkurencia.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Christian Friedrich Hebbel fotka
John Wesley fotka
Matthias Claudius fotka
Chana Seneš fotka
Fernandel fotka
Winston Churchill fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Stephen Hawking fotka
Laurence Doherty fotka
Citát „Hľadať ľudí, ktorých by ste milovali… to je tajomstvo a úspech celého života.“
Antonín Sova fotka
George Orwell fotka

„Nadšenie je schopnosť vidieť niečo aj v ničom.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Anton Pavlovič Čechov fotka
Fred Allen fotka

Súvisiace témy