„Jednou z najkrajších odmien života je, že nikto sa nemôže úprimne snažiť pomôcť druhému človeku, aby pri tom nepomohol sám sebe.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson218
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882
Editovať

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Catius Silius Italicus fotka

„Cnosť je sama o sebe najkrajšou odmenou.“

—  Catius Silius Italicus rímsky konzul, rečník, a latinský epický básnik 26 - 101

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Matka Tereza fotka
William James fotka
Nick Vujicic fotka
Hans Christian Andersen fotka

„Niet krajších rozprávok než tie, ktoré napíše sám život.“

—  Hans Christian Andersen dánsky autor, autor rozprávok a básnik 1805 - 1875

Prisudzované výroky

Citát „Úlohou literatúry je pomáhať človeku, aby rozumel sám sebe.“
Maxim Gorkij fotka
František Saleský fotka
Marcus Aurelius fotka
George Bernanos fotka
Benjamin Franklin fotka

„Hodina sústredenej práce viac pomôže podnietiť radosť zo života a prekonať zádumčivosť ako mesiac tupého vysedávania.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Aurelius Augustinus fotka
Françoise Sagan fotka
Robert Baden-Powell fotka
Morgan Scott Peck fotka

Súvisiace témy