„Zvieratá sú takí milí priatelia, nekladú otázky, nevyslovujú kritiku.“

— Mircea Eliade

Mircea Eliade foto
Mircea Eliade47
rumunský historik náboženstva, prozaik a filozof 1907 - 1986

Podobné citáty