„Nesnaž sa byť úspešným, radšej sa usiluj byť hodnotným človekom.“

— Albert Einstein

Témy
človek
Albert Einstein foto
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein foto

„Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Marcus Aurelius foto
Reklama
Jean Paul Sartre foto

„Byť človekom znamená usilovať sa byť bohom.“

— Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny ... 1905 - 1980

Albert Einstein foto
Mark Twain foto
Citát „Aby človek dosiahol to, čo je možné, musí sa usilovať o to, čo je nemožné.“
Ernst Fischer foto
Titus Livius foto
 Aristoteles foto

„Rozumný človek sa usiluje o život bez bolesti, nie o život príjemný.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Reklama
Bob Dylan foto
tefan Hrb foto
Miroslav Schlesinger foto
Georg Christoph Lichtenberg foto
Reklama
Mahátma Gándhí foto

„Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Robert Kiyosaki foto
 Seneca foto
Citát „Láskyplný človek radšej sám prežíva bolesť, než by ju iným spôsoboval.“
Ďalší