„Nesnaž sa byť úspešným, radšej sa usiluj byť hodnotným človekom.“

— Albert Einstein

Témy
človek
Albert Einstein photo
Albert Einstein208
nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955
Reklama

Podobné citáty

Albert Einstein photo

„Nesnažte sa stať mužom úspechu, ale radšej mužom hodnoty.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Marcus Aurelius photo
Reklama
Albert Einstein photo
Jean Paul Sartre photo

„Byť človekom znamená usilovať sa byť bohom.“

— Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny ... 1905 - 1980

Mark Twain photo
Citát „Aby človek dosiahol to, čo je možné, musí sa usilovať o to, čo je nemožné.“
Ernst Fischer photo
Titus Livius photo
 Aristoteles photo

„Rozumný človek sa usiluje o život bez bolesti, nie o život príjemný.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pr. n. l.

Reklama
Bob Dylan photo
tefan Hrb photo
Stanisław Jerzy Lec photo
Georg Christoph Lichtenberg photo
Reklama
 Seneca photo
Robert Kiyosaki photo
Mahátma Gándhí photo

„Veľkosť človeka rastie tou mierou, akou sa on usiluje rozmnožiť dobro svojich spolublížnych.“

— Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Miroslav Schlesinger photo
Ďalšie