„Za môj úspech vďačím skutočnosti, že som v mojej pracovni nikdy nemal hodiny.“

Originál

I owe my success to the fact that I never had a clock in my workroom.

Diary entry, as quoted in Defending and Parenting Children Who Learn Differently : Lessons from Edison's Mother (2007) by Scott Teel, p. 12.
Kontext: I owe my success to the fact that I never had a clock in my workroom. Seventy-five of us worked twenty hours every day and slept only four hours — and thrived on it.

Posledná aktualizácia 15. január 2020. História
Thomas Alva Edison fotka
Thomas Alva Edison56
americký vynálezca a podnikateľ 1847 - 1931

Podobné citáty

Bertrand Russell fotka

„Hocikto vďačí za svoje úspechy radám, ktoré neposlúchol.“

—  Bertrand Russell logik a jeden z prvých analytických filozofov 1872 - 1970

Bertrand Russell fotka
Louis Pasteur fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Úcta k slobode druhého nie je abstraktné pravidlo: je prvou podmienkou úspechu mojej snahy.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Francois Rabelais fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Abraham Lincoln fotka
Léon Bloy fotka

„Utrpenie pominie, ale skutočnosť, že ste trpeli, nikdy nezmizne.“

—  Léon Bloy francúzsky spisovateľ, básnik a esejista 1846 - 1917

Gustave Flaubert fotka
Julian Tuwim fotka

„Úspech je to, čo ti priatelia nikdy neodpustia.“

—  Julian Tuwim poľský básnik 1894 - 1953

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

George Eliot fotka
Carlo Ponti fotka
Theodore Roosevelt fotka

„Je ťažké zlyhať, ale je horšie nikdy sa nepokúsiť o úspech.“

—  Theodore Roosevelt americký politik, 26. prezident Spojených štátov 1858 - 1919

Citát „Vždy som bol hladný, nikdy som sa neuspokojil so súčasnými úspechmi.“
Arnold Schwarzenegger fotka

Súvisiace témy