„Je pre nás úplne prirodzené, že ostatní ľudia nemajú šťastie; že sami nemáme šťastie, to je vždy vonkoncom nepochopiteľné.“

Varianta: Považujeme za absolútne prirodzené, že ostatní ľudia nemajú šťastie; že sami nemáme šťastie, to je vždycky úplne nepochopiteľné.

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. Histórie
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Marie von Ebner-Eschenbach162
česká spisovateľka 1830 - 1916

Podobné citáty

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Paul Claudel fotka
Epikúros ze Samu fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Ernst Feuchtersleben fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Antoine de Rivarol fotka
Meng-c fotka
Citát „Vždy, keď si uvedomíme svoje šťastie, zrodí sa v nás nová túžba žiť.“
Marcel Proust fotka

„Vždy, keď si uvedomíme svoje šťastie, zrodí sa v nás nová túžba žiť.“

—  Marcel Proust francúzsky románopisec, kritik a esejista 1871 - 1922

Prisudzované výroky

Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Konfucius fotka

„Ľudia majú uskutočňovať len jednu jedinú prirodzenú pravdu.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Jan Amos Komenský fotka
Konfucius fotka

Súvisiace témy