„Významní ľudia sa vyznačujú tým, že kladú na druhých omnoho menšie nároky ako na seba.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Marie von Ebner-Eschenbach162
česká spisovateľka 1830 - 1916

Podobné citáty

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
François-René de Chateaubriand fotka
Wilhelm Von Humboldt fotka

„Väčšina ľudí sa robí nespokojnými len prehnanými nárokmi na osud.“

—  Wilhelm Von Humboldt pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ univerzity v Berlíne 1767 - 1835

Wilhelm Von Humboldt fotka

„Nespokojnosť väčšiny ľudí pramení z prehnaných nárokov na vlastný osud.“

—  Wilhelm Von Humboldt pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ univerzity v Berlíne 1767 - 1835

Napoleon Bonaparte fotka

„Významní ľudia môžu byť zabití, ale nemôžu byť zastrašení.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Prisudzované výroky

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
George Bernard Shaw fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Milan Kundera fotka
Edith Stein fotka
Jean Jacques Rousseau fotka
Jan Werich fotka
Gabriel Laub fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Seneca starší fotka
François de La  Rochefoucauld fotka

Súvisiace témy