„Priateľstvo nie je nič iné než vzájomná zhoda vo všetkom, čo sa týka bohov a ľudí, spojená s náklonnosťou a láskou. Myslím, že okrem múdrosti je priateľstvo azda najkrajším darom, ktorý dali bohovia ľudom.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero421
rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.
Editovať

Podobné citáty

Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 217. ISBN 80-85487-61-6

Euripidés fotka
Henri Troyat fotka
Chalíl Džibrán fotka

„Nech v priateľstve niet iného úmyslu ako vzájomné hlboké spoznávanie sa.“

—  Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Prisudzované výroky

Aristoteles fotka

„O priateľstve možno hovoriť len tam, kde je vzájomné porozumenie.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Prisudzované výroky

Ludwig Van Beethoven fotka

„Ozajstné priateľstvo sa môže zakladať len na spojení podobných pováh.“

—  Ludwig Van Beethoven janko matuska 1770 - 1827

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

František Saleský fotka
Alain fotka
Oscar Wilde fotka
George Bernard Shaw fotka
Jean de La Bruyere fotka
Jean de La Bruyere fotka
Plútarchos fotka
Romain Rolland fotka
Willy Brandt fotka
Louis Pasteur fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

Súvisiace témy