„Láska je príjemnejšia ako manželstvo z toho istého dôvodu, prečo sú romány zábavnejšie ako dejiny.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Nicolas Chamfort fotka
Nicolas Chamfort59
francúzsky spisovateľ 1741 - 1794
Editovať

Podobné citáty

José Ortega Y Gasset fotka

„Dejiny sú románom toho, čo bolo. Román je dejinami toho, čo mohlo byť.“

—  José Ortega Y Gasset španielsky liberálny filozof a esejista 1883 - 1955

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Paul Cézanne fotka
André Maurois fotka
Jane Austen fotka
Martin Luther fotka

„Nejestvuje ani vzťah, ani spoločenstvo, ani družná skupina, ktoré by boli príjemnejšie a príťažlivejšie, ako je dobré manželstvo.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Prisudzované výroky

Alexander Roda Roda fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Novalis fotka
Colette fotka

„Román o láske nepíšeme vtedy, keď sa milujeme.“

—  Colette 1873-1954 francúzska novelistka 1873 - 1954

Voltaire fotka
Charles Bukowski fotka
Katharine Graham fotka

„Milovať, čo robíš, a cítiť, že na tom záleží - môže byť niečo zábavnejšie?“

—  Katharine Graham 1917 - 2001

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Jean Hippolyte Giraudoux fotka
Jiří Žáček fotka
Marcel Aymé fotka
Vlado Javorský fotka
Guillaume Apollinaire fotka

Súvisiace témy