„Prvou povinnosťou človeka je prekonať strach.“

Posledná aktualizácia 5. máj 2019. Histórie
Thomas Carlyle fotka
Thomas Carlyle57
škótsky filozof, satirik, esejista, historik a pedagóg 1795 - 1881

Podobné citáty

Robert Louis Stevenson fotka
Henry Louis Mencken fotka
Albert Camus fotka
Buddha fotka

„Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Prisudzované výroky

Joseph Heller fotka
Helena Růžičková fotka
Erich Fromm fotka

„Cieľom človeka je prekonať vlastný narcizmus.“

—  Erich Fromm nemecký sociálny psychológ a psychoanalytik 1900 - 1980

Johann Wolfgang von Goethe fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Angelo d'Arrigo fotka

„Keď každý deň posunieme naše hranice, krok po kroku, prekonáme strach, ktorý nám v tom bráni alebo obmedzuje, zmocniť sa svojho vlastného života.“

—  Angelo d'Arrigo taliansky pilot 1961 - 2006

Úvod jeho web stránky
En.: Pushing our limits a little further back each day, step by step, we conquer the fears which stop or limit us from taking possession of our own existence.
Potvrdené výroky

Epikúros ze Samu fotka
Sigmund Freud fotka
Citát „Prvou povinnosťou každého je byť sám sebou a odvážiť sa povedať: Toto je dobré, tamto je zlé.“
Romain Rolland fotka
Viktor Frankl fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

Súvisiace témy