„Keď na to príde, každý z nás by dokázal poradiť všetkým odborníkom na svete, ba aj ministrom, ako by to mali robiť. Ale pretože svet sa celkovo o naše rady nestará, máme aspoň tú satisfakciu, že to s ním ide všelijako, keď nás nepočúva.“

— Karel Čapek

Karel Čapek foto
Karel Čapek154
český spisovateľ 1890 - 1938

Podobné citáty