„Je rozumné milovať život tak, ako milujeme ženu - oddávať sa mu, ale nelipnúť na ňom.“

Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Gaius Julius Caesar fotka
Gaius Julius Caesar20
rímsky senator -100 - -44 pred n. l.

Podobné citáty

Theodor W. Adorno fotka

„Iba ten miluje, kto má silu lipnúť na láske.“

—  Theodor W. Adorno nemecký sociológ, filozof a muzikológ známy pre jeho kritickú teóriu o spoločnosti 1903 - 1969

Auguste Rodin fotka
Auguste Rodin fotka
Honoré De Balzac fotka
Maxim Gorkij fotka
Epiktétos fotka
Gabriel Laub fotka
Martin Luther fotka

„Kto vôbec nemiluje víno, ženy a spev, zostáva po celý život hlupákom.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Erich Fromm fotka
Pierre Teilhard De Chardin fotka
Dino Serge Pitigrilli fotka
Miguel de Cervantes fotka
Simone de Beauvoir fotka

„Ženy nemilujú hrdinu, milujú víťaza.“

—  Simone de Beauvoir francúzska spisovateľka, intelektuálka, existencialistická filozofka, politická aktivistka, feministka a sociálna teore… 1908 - 1986

Citát „Muž je žiarlivý, keď miluje; žena i keď nemiluje.“
Immanuel Kant fotka

„Muž je žiarlivý, keď miluje; žena i keď nemiluje.“

—  Immanuel Kant nemecký filozof 1724 - 1804

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Søren Kierkegaard fotka

„Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha.“

—  Søren Kierkegaard dánsky filozof a teológ, zakladateľ existencializmu 1813 - 1855

Potvrdené výroky
Zdroj: Pre Teba, Bratislava: Lúč 2008, 50. týždeň.

José Ortega Y Gasset fotka
Ferenc Móra fotka
André Maurois fotka
Daphne Du Maurier fotka

Súvisiace témy