„Nanútiť priateľstvo? Ja si nedám vnútiť ani nepriateľstvo.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Willy Brandt fotka
Willy Brandt8
nemeckí politici 1913 - 1992

Podobné citáty

Ralph Waldo Emerson fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka

„Nikto iný mi nedá lásku, priateľstvo, vrúcnosť a nehu, ktorú nemá sám v sebe.“

—  Johann Wolfgang von Goethe nemecký spisovateľ, výtvarník a politik 1749 - 1832

Prisudzované výroky

Marcus Tullius Cicero fotka
Titus Livius fotka

„Priateľstvo má byť nesmrteľné, nepriateľstvo smrteľné.“

—  Titus Livius rímsky historik -59 - 17 pred n. l.

Varianta: Priateľstvo má byť večné, nenávisť pominuteľná.

Oscar Wilde fotka
Aristoteles fotka

„Túžba po priateľstve vzniká rýchlo, ale priateľstvo nie.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Charles Pinot Duclos fotka

„Priateľstvo je láska bez citu, láska priateľstvo bez rozumu.“

—  Charles Pinot Duclos francúzsky spisovateľ 1704 - 1772

Prisudzované výroky

Citát „Láska je priateľstvo s krídlami, priateľstvo láska bez nich.“
George Gordon Byron fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka
André Maurois fotka
Albert Camus fotka
John D. Rockefeller fotka
Démokritos fotka

„Priateľstvo jedného múdreho je lepšie než priateľstvo všetkých nerozumných.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

Potvrdené výroky

Citát „Priateľstvo sa môže skončiť láskou, ale láska sa nikdy nemôže skončiť priateľstvom.“
Mario Puzo fotka

Súvisiace témy