„Nikdy si nedaj veštiť z dlani. Radšej si do nich napľuj a pusti sa do roboty.“

— Tomáš Baťa

Tomáš Baťa foto
Tomáš Baťa26
český podnikateľ

Podobné citáty