„Keď láska už nevedela čo povedať, vynašla bozk.“

Brigitte Bardot fotka
Brigitte Bardot34
aktivistka za práva zvierat a bývalá herečka, speváčka a ... 1934
Reklama

Podobné citáty

Dino Serge Pitigrilli fotka
Josef Svatopluk Machar fotka

„Bozk je hymnou lásky.“

—  Josef Svatopluk Machar český politik, básnik, publicista a spisovateľ 1864 - 1942

Reklama
 Xenofón fotka
Zdenka Schelingová fotka
William Shakespeare fotka
Citát „Láska začína úsmevom, vrcholí bozkom a končí jednou slzou...“
Honoré De Balzac fotka
Elvis Presley fotka

„Tvoje bozky ma zdvihnú vyššie ... ako sladká pieseň zboru. Osvetlíš moju rannú oblohu s horiacou láskou.“

—  Elvis Presley americký spevák a herec 1935 - 1977

Original: Your kisses lift me higher... like the sweet song of a choir. You light my morning sky, with burning love.
Reklama
Citát „Hoci láska prináša na konci len bolesť, predsa však všetky slzy, ktoré si vyplakal, boli splatené už prvým bozkom.“
Christian Friedrich Hebbel fotka
Carlo Goldoni fotka
Victor Hugo fotka
Laco Novomeský fotka

„"Ó rudých perí ženské plemä, po bozku túhou čiernom na obočí milujte verše dobré, precítené, nie iba modré básnikove oči!"“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976
Novomeský

Reklama
Anthony Kiedis fotka

„Tvoje ústa sa snažili nasať môj bozk.“

—  Anthony Kiedis 1962

Original: Your mouth was made to suck my kiss.
Charles Aznavour fotka
Jean Paul fotka
Publius Ovidius Naso fotka
Ďalšie