„Láska začína úsmevom, vrcholí bozkom a končí jednou slzou...“

Honoré De Balzac fotka
Honoré De Balzac282
francúzsky spisovateľ 1799 - 1850
Reklama

Podobné citáty

Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Reklama
Elbert Hubbard fotka

„Láska k blížnemu je vec, ktorá začína doma - a tam tiež obvykle končí.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

 Dalajláma fotka
William Shakespeare fotka
Jean Paul fotka

„Mier sa začína úsmevom.“

—  Jean Paul nemecký spisovateľ 1763 - 1825

Marilyn Monroe fotka
Reklama
Citát „Hoci láska prináša na konci len bolesť, predsa však všetky slzy, ktoré si vyplakal, boli splatené už prvým bozkom.“
Christian Friedrich Hebbel fotka
Maurice Des Ombiaux fotka
William Blake fotka
Vlado Javorský fotka
Reklama
Honoré De Balzac fotka
André Maurois fotka
Citát „Skutok lásky bez radosti a úsmevu je ako tvrdý, suchý chlieb bez vody.“
Bernard z Clairvaux fotka