Láska začína úsmevom, vrcholí bozkom a končí jednou slzou...

—  Honoré De Balzac
Podobné citáty