Hoci láska prináša na konci len bolesť, predsa však všetky slzy, ktoré si vyplakal, boli splatené už prvým bozkom.

—  Christian Friedrich Hebbel
Podobné citáty