„Stačí, aby mladý muž stretol ženu, ktorá ho nemiluje, alebo ženu, ktorá ho miluje príliš, a celý jeho život je prevrátený. Šťastie pohlcuje naše sily, tak ako nešťastie oslabuje naše cnosti.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. Histórie
Honoré De Balzac fotka
Honoré De Balzac282
francúzsky spisovateľ 1799 - 1850
Editovať

Podobné citáty

Honoré De Balzac fotka
Honoré De Balzac fotka
Charles de Montesquieu fotka
Marcel Proust fotka
Konfucius fotka

„Nepoznal som muža, ktorý by miloval cnosť väčšmi ako ženy.“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Jean de La Bruyere fotka
Citát „Je to bláznivá vlastnosť mužov, že sa stávajú chladnými, keď ich ženy príliš milujú.“
Bettina von Arnim fotka
Ernest Hemingway fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka
Martin Luther fotka

„Kto vôbec nemiluje víno, ženy a spev, zostáva po celý život hlupákom.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Oscar Wilde fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Blaise Pascal fotka

„Naše skutočné šťastie je nezávislé od šťastia.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Stendhal fotka
Matthias Claudius fotka
William Shakespeare fotka
André Maurois fotka
Ambrose Bierce fotka

„Kalamity sú dvojakého druhu. Naše nešťastia a šťastie iných.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

José Ortega Y Gasset fotka

Súvisiace témy