Je to bláznivá vlastnosť mužov, že sa stávajú chladnými, keď ich ženy príliš milujú.

—  Bettina von Arnim

Podobné citáty